OP PIK Technologie VII. výzva
Č. projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0012971
Zvýšení stupně automatizace procesů ve společnosti ZAPE


OP PIK Úspory energie II. výzva
Č. projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011009
Snížení energetické náročnosti výrobního procesu a provozu společnosti ZAPE spol. s r.o.