Jelikož naši zákazníci požadovali stále častěji finální výrobky, zřídili jsme pracoviště pro kompletaci a finalizaci výrobků našich zákazníků.

Pro naše zákazníky zajišťujeme mimo jiné i tyto činnosti: