Firma ZAPE spol. s r. o. se účastní projektů organizovaných Evropskou unií:

OP PIK Technologie VII. výzva
Č. projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0012971
Zvýšení stupně automatizace procesů ve společnosti ZAPE

Cílem projektu je zvýšení stupně automatizace procesů spojených se zpracováním plechu,
projekt je spolufinancován Evropskou unií.


OP PIK Úspory energie II. výzva
Č. projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011009
Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobního procesu a provozu společnosti ZAPE spol. s r.o.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu a provozu společnosti ZAPE spol. s r.o., projekt je spolufinancován Evropskou unií.


OP PIK Úspory energie VI. výzva
Č. projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024651
Název projektu: Další snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti ZAPE spol. s r.o.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti provozu společnosti výměnou ohraňovacího lisu a technologie rozvodu stlačeného vzduchu, projekt je spolufinancován Evropskou unií.


OP PIK Technologie XIII. výzva
Č. projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0025364
Název projektu: Automatizace a digitální transformace společnosti ZAPE spol. s r.o.

Cílem projektu je rozšíření datové dostupnosti a její integrace uvnitř společnosti pro dosažení maximální úrovně automatizace, projekt je spolufinancován Evropskou unií.