Firma ZAPE spol. s r. o. se účastní projektů organizovaných Evropskou unií:

OP PIK Technologie VII. výzva
Č. projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0012971
Zvýšení stupně automatizace procesů ve společnosti ZAPE

Cílem projektu je zvýšení stupně automatizace procesů spojených se zpracováním plechu,
projekt je spolufinancován Evropskou unií.