Na ploše více než 700 m2 je umístěno 20 lisů (z toho 3 hydraulické). Lisy disponují lisovacím tlakem od 10 do 250 tun lisovacího tlaku. Jsme také vybavení zařízením na výrobu ze svitků včetně odvíjení a rovnání.