V roce 2007 jsme se rozhodli rozšířit nabídku našich služeb, a proto jsme zakoupili obráběcí centrum Strojtos VMC 50 . Díky nákupu tohoto zařízení jsme schopni zhotovovat i poměrně složité nástroje pro vlastní lisovnu, což nám umožnilo plnit požadavky našich zákazníku mnohem rychleji a úsporněji. Z důvodu potřeby rozšíření výrobních kapacit jsme v roce 2014 ke stávajícímu stroji zakoupili druhé obráběcí centrum, které naše kapacity dále rozšířilo.